Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Aleš Zahajský a spol. o Kolíně, původně královském městě ve středních Čechách

 
 

Z

zálabský kruhák = první kruhová křižovatka byla vystavěna v letech 2006-7 na místě původní křižovatky ulic Na Louži, Ant. Kaliny, Veltrubská a Tovární; hlavní ulice vedla ve směru od Masarykova mostu do ulice Ovčárecká; předtím v roce 2005 bylo na křižovatce přeznačeno vedení hlavní silnice ve směru z ulice Veltrubská do ulice Na Louži; výstavbu kruháku komplikovaly špatné geologické poměry půdy (tekuté písky), díky nímž docházelo k haváriím na vodovodních přípojkách; během rekonstrukce zde byly vyměněny původní kanalizační roury za sklolaminátové potrubí o průměru 1400 mm; zelené ostrůvky byly osázeny živým plotem; středový kruh byl ohraničen téměř 40 betonovými patníky a lemován dlažbou ze žulových kostek; také byla rekonstruováno veřejné osvětlení a přeloženo vodovodní potrubí; živičný povrch vozovky byl složen z obalovaného kameniva v tloušťce 5 cm, z asfaltového betonu v tloušťce 6 cm a obrusné vrstvy ABS; průjezd křižovatkou byl bezpečný, na rozdíl od jiných kruháků za řekou; menší potíže s vytáčením měly jen kamióny; přechody pro chodce byly samostatně nasvíceny; za rok 2007 byla křižovatka, přestavěná firmou Geosan, nominována na Stavbu roku; hodnotící výbor stavebnímu dílu v roce 2008 na gremiálním zasedání rozhodl udělit veřejné uznání Stavba roku 2007 v kategorii dopravních staveb

Za Baštou = ulice za skálou se zálabskou baštou - Práchovnou, vedoucí od severu do Podskalského …
Za Dvorem = role za Štítarami směrem ke Křečhoři; od roku 2004 byla takto pojmenována …
Za Humny = místo mezi sendražickým Hořejškem a Ovčáry a místo u Zibohlav; humno bylo nazýváno …
Za Quintínem = bývalá ulice z náměstí Jiřího z Poděbrad na křižovatku s ulicí Palackého a Na …
Za Školou = štítarská ulice směřující na Křečhoř; místní komunikace; v roce 2004 byla rekonstruována …
Záboj (1872-6) = šermířsko - pěvecký spolek, tzv. stolní společnost, se scházel v hostinci …
Zadní Nekojná = ostrov v Labi obepínala dvě ramena přes Zálabí ústící řeky Cidliny; později zde vznikla …
Zadní rybník = místo úrodné louky u železniční zastávky Dílny
Zahajský Aleš (nar.1958) = stavební technik, odhadce nemovitostí; do roku 1992 zaměstnán jako …
zahradní restaurace u Jelena = patrová budova čp.66 hostince U Jelena s valbovou střechou …
Zahradní ulice = pojmenovaná po rozsáhlých zahradách, které se rozkládaly na úpatí tehdejšího …
Zachař z Řenec = starokolínský vladyka, který byl v letech 1436-1445 povinován službou (jako …
zachovací listy = v roce 1596 se městská rada rozhodla městskou pamětní knihu používat ke …
Zastupitelstvo města = nejvyšší orgán Města; členy Zastupitelstva se na základě výsledků voleb …
Zavadilka = bývalý hostinec v ulici Podskalská čp.3; patrová budova se sedlovou střechou měla …
záchytka = v roce 1993 byl adaptován reprezentativní dům čp.21 v ulici Kutnohorská; v roce 1993 …
Zákonníkovská zahrada = se rozkládala za Červeným dvorem; zahrada se zahradnickým …
Zálabí = Zálabské předměstí na pravém břehu Labe, pátá městská část; Zálabí, vzniklé …
zálabská poštovna = Poštovní úřad č.III byl na Zálabí zřízen v první dekádě 20.století; naproti ní …
zálabská zastávka = v letech 1868-71 byla vystavěna zálabská trať Severozápadní dráhy…
zálepky = v rámci příprav oslav 700 let Kolína pracovala při Městském národním výboru …
Zálešák Štěpán = moravský akademický sochař; měl vlastní kamenickou huť; podle skici z roku …
Záligr Bohumil (nar.1878) = sociální demokrat; pocházel z Mlázovic; bydlel v ulici Havlíčkova …
Zámecká = ulice patří mezi první kolínské ulice; původně se jmenovala Klášterní (Klostirgassen…
Zámecká restaurace = zařízení v budově Na Zámecké; vstup byl z ulice Pražská; v roce 1922 …
Zámecký pivovar = pivovar na zámku vznikl pravděpodobně roku 1517, v souvislosti se …
zámek = vznikal po roce 1556 renesanční přestavbou středověkého hradu, když jej v zástavě …
západní brána předhradí = vstupní brána v podobě hranolovité věže z konce 15.století tvořila …
západní křídlo předhradí = navazovalo na západní bránu předhradí ve směru k severnímu křídlu …
západní křídlo paláce = středověká dvoupatrová budova s valbovou střechou, nejprostornější …
západní škola = smíšená škola západního obvodu nejprve působila v budově U Kapličky; řídil ji od …
Zápotocký Bohumír (nar.1883) = mistr truhlářský na Obecním dvoře čp.5; v ulici …
Zápský Jan, ze Záp = v letech 1500-3 byl zámeckým hejtmanem; v roce 1501 obnovil …
Záruba a spol. = podnikatelství staveb a stavitelství v Kolíně; veřejná obchodní společnost …
Záruba František (nar.1870) = podnikatel původně provozoval lom; v roce 1906, když …
zátarasy = válečné opatření, které komplikovalo v roce 1945 život ve městě; zátarasy byly …
zbrojnice = podle údajů Jaroslava Schneidera bylo v roce 1403 v obecní zbrojnici 63 helmic…
zdymadlo = jez, plavební komora a vodní elektrárna; dílo u Horního ostrova bylo pro plavbu …
Zelená žába = městský činžák přístupný z ulice Brankovická čp.1276, postavený po …
Zelenková Marie (nar.1882) = jako učitelka působila výhradně v Kolíně; rodačka z …
Zeman Jan (nar.1903) = hudebník z horních Chvatlin; do kapely přišel v necelých …
Zeman Josef = hodinář; od roku 1867 obecním starším; v roce 1869 založil spolek Oul
Zemanova skupina = její členové, kterými byli převážně železničáři, učitelé, dělníci …
zemětřesení = v různém stupni zasáhlo město v letech 1588, 1590, 1938, 1964, 1985
zemní vodojemy = štítarské byly vybudovány v roce 1904 v souvislosti s rozšířením štítarského …
Zengrova = ulice na Kutnohorském předměstí byla původní trasou ke Starému Kolínu, kterou …
Zert Alois (zemř.1917) = statkář na Zlatém Slunci; v roce 1894 inicioval v Kolíně založení skladištního …
Zeyer Jan = architekt; 1887-8 prováděl přestavbu starého objektu radnice; od roku 1898 vedl …
ZEZ = provozovna národní podnik Závody elektrotepelných zařízení vznikla roku 1957 v ulici …
zibohlavská fara = bývala při Svatomartinském kostele bohatě nadaná, držíc 26 kop záhonů...
zibohlavské popluží = velký dvůr v Zibohlavech držel v roce 1495 zeman Sigmund Kasalický z Kaštic, …
Zmizelý Kolín = kniha Ladislava Kamarýta vyšla v roce 1998; vytiskly ji havlíčkobrodské …
Zlatá = úzká středověká ulička patřila do židovského ghetta; ulice vycházela ze židovské …
zlatý kříž = bartolomějský kostelní kříž vyrobil v roce 1906 Alois Rožek; původní kříž byl v dílně …
znak = městský znak se vyvinul z pečetního znamení ze 13.století, jehož nejstarší otisk je zmiňován …
ZNZZ = národní podnik Zemědělský nákupní a zásobovací závod na pozemku zabraném rodině …
Zourek Jaroslav (nar.1900) = hostinský; na západní straně Jiráskova náměstí měl restauraci …
Zpravodaj města Kolína = měsíčník Městského úřadu začal vycházet v roce 1995; list o …
Ztracená = historicky první zmíněná ulice (Verlorengassen) na Čáslavském předměstí; stála …
Zub Josef = pivovarský tovaryš; v době výstavby železniční tratě pracoval v Zámeckém pivovaru…
Zvěřinova stezka = průtah v části ulice Jaselská; v 60. letech 20. století, se průtah mezi lidem …
zvonice = gotická věž čp.100 postavená v rohu přilehlého hřbitova roku 1504 mistrem Bartošem …
Zwetschke Václav (nar.1889) = živnostník v ulici Havlíčkova 231; do 30. let 20.století …
ZZN Polabí = akciová společnost založená roku 1992 v Nymburce pro poskytování služeb …
Obsah jednotlivých pojmů je popsán v knižních nebo digitálních dílech encyklopedie.
 
Prohlášení o Cookies