Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Aleš Zahajský a spol. o Kolíně, původně královském městě ve středních Čechách

 
 

U

U Bílé labutě = měšťanský dům čp.89 na západní straně náměstí; torzo původního Kolkovského domu v roce 1662 koupil Michal Salaj z Cifry a nechal zde postavit pozdně renesanční dům, který měl původně loubí a jen jedno patro; po něm ho vlastnil Pavel Benedikt Jindra z Orebthalu; v roce 1686 ho získal mlynář František Chobodides (zemř.1688), pak Jan Blahyňovský (zemř.1713), Jiří Jeřábek (zemř.1721), Václav Jeřábek; v domě sídlila také císařská rychta; po požáru v roce 1734 byl patrový dům s mansardovou střechou rokokově přestavován; ve střeše byly dva menší zděné štíty, bohatě zdobené; v roce 1743 ho získal Karel Čapek (zemř.1754) a vedl zde hostinec; v roce 1754 zde c.k. poštmistr František Josef Grünberger zařídil poštovní úřad; v roce 1757 zde pruští okupanti ubytovali 22 vojáků; v roce 1762 dům koupil c.k. poštmistr Antonín Kršňák z Gallersberka a poštu přestěhoval do domu U Zlaté štiky; když v roce 1764 dům koupil lékárník Antonín Kopřiva (zemř.1778), přemístil sem lékárnu z domu U Černého orla; v roce 1774 nemovitost převedl bratranci Františkovi Brandtnerovi, vymíniv si výživu na stáří; Brandtner zde držel také loterní kollekturu a familiantskou roli; ten v roce 1790 nemovitost prodal lékárníkovi Janu Erbesovi, který k tomu v roce 1796 přikoupil i právo provozovat druhou kolínskou lékárnu U Bílého lva; v roce 1798 nemovitost koupil Jan Gottwaldt; protože předtím si Brandtner vyjednal třetí koncesi na kolínskou lékárnu U Zlatého lva, v roce 1802 ji Gottwaldt odkoupil; trojlékárnu ale sám neprovozoval a pronajímal ji; sám byl zaměstnán jako berní na magistrátu; v roce 1814 dům se všemi právy koupil Ignác Hoch, který nemovitost za dvojnásobnou cenu prodal v roce 1828 Josefu Erlichovi; v roce 1841 dům získal Vilém Adam (zemř.1877), po něm ho zdědil syn Viktor, který ho v roce 1880 prodal Josefu Štěrbovi; ten všechna lékárnická práva prodal; unikátem je fotografie Jindřicha Veverky z roku 1868, která zachycuje dům s ještě nezastavěným podloubím, které jako u posledního domu na této západní frontě, bylo v roce 1877 uzavřeno výkladci Hoblíkova knihkupectví; roku 1891 bylo nastavěno druhé patro a do mansardové střechy osazeny 2 vikýře; v domě měl na přelomu 19. a 20. století provozovnu fotograf Josef Vejsada a knihkupec J.Nedvídek; ve 20. letech 20. století zde Bohuslav Žatecký a ve 30.letech Václav Jaroš provozovali hostinec; lékárnu U Černého orla provozoval Otokar Štorch; na fasádě byla umístěna pamětní deska 16 kolínských obětí II. světové  války zavražděných těsně před osvobozením; za socialistického režimu nemovitost patřila kolínské nemocnici; dům byl registrován jako kulturní nemovitá památka; po vydání nemovitosti v 90.letech restituentům, do ní majetkově vstoupila GARANCIA a budova se stala sídlem jejího vedení a v roce 1996 i Okresní hospodářské komory; na konci tisíciletí se zde usadily Kolínské noviny, později přejmenované na Kolínský deník; v horním podlaží zůstal byt a do přízemí se vrátila lékárna postaru nazvaná U Černého orla; v roce 2010 prostory v přízemí po novinách obsadila cukrárna pronajatá Andree Genrtové
U arciknížete Štěpána = budova čp.80 na Kutnohorském předměstí; proti starému nádraží ji vystavěl …
U Bílého anjela = šenkovní dům na nároží ulic Rubešova a Kutnohorská čp.54; v roce 1494 ho rybář Jíra …
U Bílého beránka = dům čp.6 v ulici Pražská; v roce 1494 zde hospodařil bečvář Jan, v roce 1507 …
U Bílého lva = úzký dům čp.65 v lokalitě křížících se ulic Husova a Rubešova; v roce 1541 dům vlastnil …
U Bílého sloupu = za císařství se lokalita za levým břehem Labe užívala jako role; v roce 2007 …
U Borků = ulice pojmenovaná po své blízkosti lesoparku Borky; strojní zámečník František …
U Cihelny = ulice na konci Kutnohorského předměstí, pojmenovaná po cihelně Buzek a Hrdlička…
U Císařské silnice = lokalita s úrodnou rolí mezi Šťáralkou a Hlubokým Dolem; hlavní komunikace …
U Čakanu = místo s úrodnou rolí, ležící mezi Pražským předměstím a Peklem; v letech 1518…
U Černého koníčka = barokní hostinský dům s pivovarem čp.45 na východní straně náměstí; roku …
U Černého orla = měšťanský dům čp.91 na nároží západní strany Karlova náměstí a Pražské …
U Černého kříže = budova čp.71 na severní straně náměstí; tento původně měšťanský dům získala …
U Červeného raka = měšťanský dům čp.70 v ulici Husova; původně se nazýval U Modrého raka…
U Červených = hostinec v ulici Královská cesta čp.286 zavedený ve třicátých letech 20. století …
U České koruny = hospoda kolínské honorace v budově na Husově třídě na nároží s ulicí Rubešova…
U Dupáčků = měšťanský dům čp.60 v bývalé Labské ulici na levém břehu Labe vlastnil v roce 1494 …
U Dvou lilií = pozdně gotický, barokně přestavěný dům čp.97 v ulici Kovářská se střechou, která …
U Evangelického hřbitova = dřívější zálabská ulice u přemístěného českobratrského evangelického …
U Frymů = hostinec na nároží ulic Kmochova a Pražská; mezi lidmi se mu říkalo “u čtyř stehen…
U Hájku = ulice na Šťáralce; koncem 20. století se potýkala s nefunkčností odvodnění …
U Hlubokého potoka = ulice podél sendražického náhonu byla pojmenována Radou města v roce …
U Hřbitova = ulice na Zálabí byla pojmenována za I. republiky; protože se nacházela u bývalého …
U Hřiště = ulice na Zálabí podél fotbalového stadionu A.F.K. a hřiště DTJ vznikla v roce 1928…
U Hvězdů = hostinec v ulici Veltrubská čp.330; v roce 1930 hostinec od Josefa Bílka koupil …
U Chudobince = ulice na Pražském předměstí; zde dominující špitální budova čp.64 byla postavena …
U Jankovských = gotický dům čp.68 v původní Labské ulici, který koupil od krejčího Bendy v roce …
U Jána = lokalita s plánovanou výstavbou hromadného bydlení; v roce 1989 začal Průmstav …
U Jatek = ulice na konci Kouřimského předměstí poblíž provozovny jatek; trasa ulice byla …
U Jelena = měšťanský dům čp.88 na nároží západní strany náměstí a ulice Zámecká; dům s pivovarem …
U Jezírka = původní sendražická role, na jejímž místě vznikla ulice Na Jezírkách; jako pomístní …
U Kapličky = bývalá zálabská ulice u třídvorské silnice; budova obecné školy na Pražském předměstí …
U Karla IV. = restaurace a hostinec na Kouřimském předměstí čp.64, postavený na místě hostince …
U Kašků = knihkupectví v domě čp.46 na východní straně Karlova náměstí; v letech 1494-1525 dům …
U Koruny = dům čp.90 v ulici Antonína Kaliny s lékárnou; ve 30.letech 20. století ji provozoval …
U Kostela = zibohlavská ulice byla příznačně pojmenována Radou města až v roce 1999 (do …
U Kostelíčka = ulice u kostela sv.Víta byla pojmenována Radou města v roce 1999; před výstavbou …
U Kutlíř = lokalita s rolí poblíž osady Kutlíře, původně nazývané Újezdec, od 16. století Dvory …
U Kůlen = slepá ulice za tehdejší Obchodní akademií vznikla v roce 1928 a vedla na pole; ulice …
U Labutě = hostinec na Rorejcově náměstí čp.112 v místě ústící tehdejší ulice Dolní; v uličním …
U Lenina = místo v ulici Benešova, kde byl v roce 1971 slavnostně odhalen pomník …
U Lípy = bývalý hostinec, kde se v 19.století točilo Sedlecké pivo, v patrovém domě čp.14 …
U Lva = zájezdní hostinec postavený Václavem Sádlem v roce 1829 na místě domku čp.10 poblíž …
U LVA = hostinec v domě čp.65 postaveném v ulici Týnecká; původně na místě stály dva menší domy …
U Mašínů = bývalá restaurace na náměstí Dr. E.Beneše v domě U Tří mouřenínů; v roce 1922 měla …
U města Prahy = hostinec v dlouhé patrové budově na jižní straně Mariánského náměstí měl valbovou …
U Mlýna = lokalita mezi jižním cípem Pekla a ulicí Za Školou; pojmenována byla podle bývalého …
U Modrého raka = měšťanský dům čp.70 na severní straně náměstí navazující na dům U …
U Moudříků = bývalý hostinec v ulici Rubešova
U Nemocnice = ulice podél nemocnice ke Štítarům byla pojmenována v roce 1951; z plánované …
U Panny Marie = místo s úrodnou rolí mezi nemocnicí a Štítarským předměstí; v roce 2007 …
U Pekla = lokalita s úrodnou rolí poblíž rybníka Peklo ležící ve 2 v katastrálních území: Štítary …
U Počty = hostinec v ulici Rorejcova čp.8 (naproti nádraží); nárožní budova postavená v letech …
U Práchovny = ulice na zálabské skále vedla z ulice Za Baštou do ulice Podskalské nábřeží; ve druhé …
U Přejezdu = zálabská ulice pojmenovaná po nedalekém místě v nadmořské výšce 200 metrů, kde se …
U Přemysla = hostinec s pokoji s “dámskou obsluhou” na nároží ulic Mostní a Na Pobřeží, zvaný …
U Přístavu = zálabská ulice směřující k místu, kde v minulosti byl vorařský přístav; ulice ve …
U Ptáčků = jednopatrová budova čp.30 na Kouřimském předměstí; před I. světovou válkou zde …
U Rabína = původní dům stál na nároží ulic Na Hradbách a Karolíny Světlé; měl vstupy z obou ulic…
U Radnice = restaurace v přízemí Městského společenského domu; po rekonstrukci původní restaurace…
U Sejkorů = nárožní třípatrová budova čp.72 a 166 ulic Veltrubská a Brankovická postavená na přelomu …
U Splavu = zahrádkářská osada ve Štítarech; obec zde zahrádkářům pronajímá pozemky
U Starce z moře = restaurace na konci ulice Zahradní v budově čp.99, poblíž Zemské …
U Šašmů = bývalá hospoda na Jiráskově náměstí čp.168; ve 30.letech 20. století ji provozovala …
U Škramovských = obytný třípatrový podsklepený dům čp.406 a čp.407 na nároží ulic Palackého a …
U Špejcharu = lokalita mezi Sendražicemi a Ovčáreckým JZD; území protínala od nepaměti polní cesta…
U Štrupů = bývalý hostinec ve 30.letech 20. století provozovali Anna Řeháková a František Zahálka
U Tří bažantů = měšťanský dům čp.31 v ulici Kutnohorská; původní nárožní dům v letech 1494-1519 …
U Tří bubnů = měšťanský dům čp.49 v původní Labské ulici patřil v roce 1521 Vaňkovi Votlúčkovi…
U Tří kaprů = dům čp.94 na nároží ulice Kovářská a Pražská; v letech 1494-1513 dům držel pekař …
U Tří korun = měšťanský šenkovní dům čp.42 na nároží ulic Kutnohorská a Rubešova; právovárečný …
U Tří mouřenínů = patrový měšťanský dům čp.76 na severní straně Karlova nám.; dům byl do roku …
U Tří per = měšťanský dům čp.74 na severní straně náměstí; měšťanský dům dlouhá léta patřil vdově …
U Věnce = hotel v dvoupatrové budově čp.51 na nároží Havlíčkovy třídy a ulice Čížkova; na …
U Vodárny = zibohlavská ulice u zibohlavského vodojemu byla Radou města pojmenována až v roce …
U Vodvárků = hostinec U Hvězdů v ulici Veltrubská čp.330; v roce 1930 hostinec od Josefa …
U Zeleného lva = měšťanský nákladnický dům čp.69 byl postaven v tehdejší Labské ulici na levém ….
U Zeleného stromu = v roce 1773 dům čp.22 U Zlaté lípy na jižní straně náměstí zdědila manželka …
U Zlaté koruny = dům čp.66 na nároží ulic Husova a Rubešova; původně to byl jeden objekt spolu …
U Zlaté kosy = měšťanský dům čp.2 na jižní straně Pražské ulice koupil v roce 1515 od konšelů …
U Zlaté lípy = nárožní dům čp.22 na jižní straně náměstí vlastnil v 15. století slanař Duchek; v roce …
U Zlaté lodi = renesanční dům čp.63 na konci ulice Rubešova, za Kargrovými lázněmi, stával těsně …
U Zlaté štiky = šenkovní a hostinský dům čp.7 na jižní straně Karlova náměstí postavený v r.1745…
U Zlaté růže = nárožní dům čp.48 na východní straně náměstí a ulice Husova; někdy si majitelé dům …
U Zlatého anděla = bývalý hostinec v ulici Karoliny Světlé; stál vedle bývalého Dělnického domu
U Zlatého bažanta = měšťanský dům čp.69 v ulici Husova se původně nazýval U Zeleného lva…
U Zlatého holuba = měšťanský dům v ulici Kutnohorská čp.33 postoupila Magdalena Mertánka …
U Zlatého hroznu = gotický dům čp.3 v ulici Pražská; nemovitost vlastnil v letech 1494-1512 …
U Zlatého jablka = měšťanský dům čp.21 na jižní straně Karlova náměstí; v roce 1494 nemovitost …
U Zlatého kříže = raně barokní dům na Mariánském náměstí, kde byla Vonkova kovárna; pojmenování …
U Zlatého lva = gotický dům čp.90 na západní straně Karlova náměstí, mezi domem U Černého orla a …
U Zlatého soudku = měšťanský dům čp.30 v Řeznické ulici proti Masným krámům prodala v roce 1522 …
U Zlatého šífu = dům čp.63 po roce 1677 postavil švec Šimon Žalud na místě původního domku …
Učitelský pěvecký sbor = smíšený sbor vznikl v roce 1959; navázal na pěvecký odkaz z roku …
ulice města = první vznikly kolem rynku; největší rozmach město zažilo po vzniku samostatné …
umělecko-řemeslný fond = sbírka pocházela ze širší oblasti středních Čech, s převahou z území …
umělý trávník = fotbalové hřiště v Borkách postavené roku 2002, s tímto celoročním povrchem …
Umučení a oslava sv. Bartoloměje = obraz v presbytáři Bartolomějského chrámu; potřeba …
Union Banka = expozitura peněžního ústavu na Karlově náměstí vznikla roku 1996 převzetím …
Union Cukr = akciová společnost; firma si vydobyla na orgánech státu převedení budovy nového …
Universal = kapela vznikla v roce 1976; v roce 1989 se orchestr Jiřího Hrušky rozštěpil na 2 kapely…
Urbach Emanuel = od roku 1890 v provozovně na Havlíčkově třídě čp.161 (po Francově strojírně…
Urbánek Ladislav (1901-1984) = kolínský rodák; vědec; ve svých pracích popisoval oblasti kde …
urnový háj = byl zřízen na vojenském hřbitově v zadní části Městského hřbitova; v roce …
uzel Internetu = v roce 1997 zajistila firma Asys první internetový uzel přímo v Kolíně; podnikatel …
Ústav pro vzdělávání učitelek domácích nauk = byl v Kolíně zřízen v roce 1931; dvouleté …
Úřad komory = výkonný útvar Okresní hospodářské komory, řízený přímo představenstvem; v jeho …
Úřední budova = dvoupatrová budova c.k. soudu a hejtmanství čp.144 na Kouřimském předměstí…
Úvěrní banka = první kolínská banka; akciovka byla založena roku 1870 na Karlově náměstí čp.76…
úřední deska = Městského úřadu byla v roce 2006 z budovy radnice přesunuta do průchodu mezi …
útes pekelský = křídový útes se nachází u mlýna, kde slinito-písčité vrstvy vyplňují rulové nerovnosti
Úzká = jednosměrná ulice za budovou vojenské správy na Pražském předměstí; strmá ulička …
Obsah jednotlivých pojmů je popsán v knižních nebo digitálních dílech encyklopedie.
 
Prohlášení o Cookies