Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Aleš Zahajský a spol. o Kolíně, původně královském městě ve středních Čechách

 
 

R

Rakušan Jan (nar.1947) = lékař; členem Rady města v letech 1990-2006; dlouholetý primář LDN; ředitelem nemocnice byl v letech 1992-2002; v letech 1994 a 1998 získal v komunálních volbách nejvíce hlasů; v letech 2002-8 senátorem; členem komise pro ochranu životního prostředí Rady města byl v letech 2002-4; za rok 2005 mu byla udělena výroční cena  Osobnost roku; městská porota mu v tajném hlasování titul přiřkla již v prvním kole, kdy získal nadpoloviční většinu hlasů; předána mu byla v roce 2006 na imatrikulačním ceremoniálu v hotelu Theresia z rukou ministra průmyslu Milana Urbana; v roce 2008 byl jmenován gremiálním prezídiem do hodnotícího výboru na Stavbu roku 2007; v roce 2010 byl opět zvolen do Zastupitelstva města

Rabínský dům = čp.5 na západní straně židovské ulice; původní čp.4 před synagogou bylo …
Rada MěNV = za socialismu vykonávala funkci městské rady; do orgánů národního výboru se …
Rada města = nahradila v roce 1990 Radu MěNV; Rada města Kolín měla 13 členů: Jan Rakušan…
Radimského = ulice na okraji intravilánu Pražského předměstí byla pojmenována po právníkovi…
Radimský Ladislav (1871-1922) = právník; majitel podskalského mlýna, kde mu František Křižík …
Radimský Ladislav (1898-1970) = spisovatel, esejista, diplomat; používal pseudonym Petr Den; žil v …
Radimský Václav (1867-1946) = malíř; kolínské veřejnosti se poprvé představil v roce 1885 …
radnice = správní budova, symbol samosprávné moci městské rady a nejvýstavnější budova na …
Radovesnická = štítarská ulice pojmenovaná po nedaleké obci Radovesnice I, poprvé zmíněné roku …
Rafael Bohumil = fotograf, přiženil se do Kolína z Mladé Boleslavi a roku 1887 převzal ateliér poblíž …
Rafinérie minerálních olejů = petrolka; byla založena roku 1901 v ulici Ovčárecká
Raiffeisenova záložna = původní článek sítě malých svépomocných peněžních ústavů pro společné …
Raisova = zálabská ulice pojmenovaná po prozaikovi Karlu Václavu Raisovi (1859-1926…
Rajdl Pavel (nar.1942) = výtvarník v ulici Husova čp.113; ředitel Základní umělecké školy v …
Rajská zahrada = dvůr čp.30 na Kouřimském předměstí; v roce 1653 ho vlastnil polař Jakub …
Rakousko-uherská banka = pobočka otevřena roku 1887, a to nátlakem poslanců na říšskou radu…
Rakušan Jan (nar.1947) = lékař; členem Rady města v letech 1990-2006; letitý primář LDN…
Rasch František a Josef = v roce 1899 koupili jako dosavadní nájemci Měšťanský pivovar v ulici Zámecká
rasovna = přízemní středověká chalupa čp.52 městského pohodného a kata byla postavena v …
Rašínova = ulice byla pojmenována po vzniku I.republiky; od tehdejší delší ulice V Opletkách vedla …
Raškovec = bývalá středověká šosovní víska stála jihovýchodně od Sendražic; ves, psanou jako …
Rathousová Eva (nar.1956) = ekonomka, bankéřka; od roku 1997 ředitelka pobočky Československé …
Ratibořská = ulice pojmenovaná po tvrzi, vsi a dvoru Ratiboř; v polovině 13. století bylo evidováno …
reálka = střední škola existovala naproti kapucínskému klášteru na Havlíčkově třídě čp.41, zaměřená …
Regál Karel (nar.1907) = berní úředník, zeměměřič v ulici Erbenova čp.425; roku 1937 přednosta …
Regionální muzeum = vzniklo v roce 1967 spojením dvou kolínských muzeí - městských institucí …
regulace Labe = v letech 1577-8 bylo koryto prokopáno ostrovem mezi Veletovem a Starým Kolínem…
referendum = v roce 2006 občané Sendražic založili 15ti členný přípravný výbor, který sbíral …
Reichenberk = bývalý hostinec čp.20 U města Liberce v Císařovsi, stával pod špejcharem nedaleko …
Reichsplatz = za protektorátu se tak nazývalo náměstí Republiky; po osvobození v roce …
Reklamon = společnost s ručením omezeným; továrna na výrobu světelné reklamy, domovních …
REKORD = podnik na výrobu brusných papírů a pláten vznikl roku 1921 převzetím …
Rellich Josef (nar.1866) = litograf v ulici Ovčárecká čp.388, původně pražský podnikatel; roku …
Revoluční třída = ulice mezi Pražským a Kouřimským předměstím vedla po roce 1945 od …
rezervace = městská památková rezervace, dochovaný příklad vyspělého středověkého …
Ried Benedikt (1454-1543) = kamenický mistr hutě z jižního Německa, dvorní stavitel; v …
Riegerova = ulice vznikla ve 20.letech 20.století a byla pojmenovaná po politikovi Františkovi …
Riegerovo = náměstí pojmenované ve 30. letech 20. století po Františku Ladislavovi Riegerovi …
Richter Adolf = administrátor panství; ostatní dědicové po Františku Horském ho po roce …
Ročenka města Kolína a okresu = v roce 1941 ji pro Město z iniciativy ředitele škol Karla Hejduka…
Rodland = okolí vsi Hroby, okraj původního hvozdu, který byl prořídlý nesčetnými pasekami
roentgen = Roentgenovým přístrojem byla kolínská nemocnice vybavena v roce 1913; nemocnici …
Roháčova ulice = na Kouřimském předměstí byla pojmenovaná po táborském hejtmanu Janu …
Rokycanova = ulice na jihozápadním okraji Kutnohorského předměstí vznikla za I.republiky …
Rolnická družstevní mlékárna = byla založena roku 1912 pro mlékařící zemědělce v kolínském …
Romská škola = počet obyvatel cikánského původu ve městě Kolín v 80. letech 20. století rostl; v roce …
Rorejcovo náměstí = existovalo do roku 1955 mezi tehdejší delší Havlíčkovou třídou a tratí; ústili do …
Rormajstr Václav = podhradský mlynář; v roce 1468 mu mlýn pod kolínským hradem prodal …
Rosický Josef (nar.1887) = továrník; roku 1909 založil strojírnu na dřevoobráběcí stroje v …
Roušavý František (1886-1933) = knihtiskařský strojmistr, živnostník v ulici Legií čp.871; …
Roušavý Václav (nar.1900) = právník v ulici Táboritská čp.234; ve třicátých letech 20.století …
Roušavý & Sixta = závod pro průmysl grafický a papírnický založil František Roušavý a Janem …
rozhlas = veřejné tlampače po městě byly nainstalovány roku 1949; v Sendražicích veřejný …
rozloha = města je 3502 hektarů, historického jádra za hradbami je asi 8 ha (z toho Karlovo náměstí …
rozvodna u výpadovky = 110/22 kV elektro-zařízení bylo vybudováno na louce u západního …
Roztrhaný = březový háj; tak se ještě na začátku 20.století nazýval zbytek lesů na kolínském …
Rubáš Luděk (nar.1953) = lékař, politik; od roku 1978 pracoval jako sekundární lékař …
Rubešova ulice = gotická ulice pojmenovaná po spisovateli, právníkovi a národním buditeli …
Rudé armády = náměstí bylo pojmenováno po osvobození v roce 1945; předtím se jmenovalo …
Rudolf Leopold = roku 1917 založil výrobnu lihovin v ulici Legerova čp.20; nemovitost ve …
Rudolfova olejna = menší olejnický závod v ulici Na Valech, který zpracovával řepku; roku …
Rudý prapor = týdeník Komunistické strany Československa v Kolíně začal vycházet v roce …
Rusáci = ruští vojáci se v Kolíně objevili poprvé v roce 1799; mezi Krajským úřadem a …
Ruthardové = středověký kolínský rod, kolonisté; Hesl Ruthard koupil roku 1382 v Klášterské …
Růžička František (nar.1849) = obchodník, kolínský mecenáš, klenotník, hodinostrůjce a …
Růžová = slepá sendražická ulice vedoucí od ulice K Veltrubům k Sendražickému potoku vznikla …
rybárna = budova na severní straně ulice Rybářská mezi lávkou na Kmochův ostrov a podzámeckým …
Rybářská = ulice pojmenovaná po říčních rybářích, kteří měli původně chovné nádrže při …
rybí propusti = dvě zařízení vybudovaná ve 20.letech 20.století v objektu zdymadla při levém břehu …
rychtáři v Sendražicích = v roce 1658, kdy Sendražice patřily pod ovčáreckou rychtu, zastával post …
Rykr Otakar = inspektor drah; jednatel kolínského odboru Klubu čsl. turistů; v roce 1926 na kámen …
Rykr Zdeněk (1900-1940) = malíř, grafik; chotěbořský rodák žil v Kolíně od roku 1907; po vzniku …
rynk = hlavní náměstí královského města; veřejné prostranství už z doby založení města; okolo …
Ryšavých statek = nemovitost čp.1 v lokalitě Na Kopci v Sendražicích; v usedlosti hospodařil …
Rytina Vilém (nar.1871) = státní úředník, právník; první kolínský okresní hejtman jako přednosta …
Obsah jednotlivých pojmů je popsán v knižních nebo digitálních dílech encyklopedie.
 
Prohlášení o Cookies