Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Aleš Zahajský a spol. o Kolíně, původně královském městě ve středních Čechách

 
 

P

Palackého ulice = rovnoběžná komunikace s Ovčárkou v Drnkovicích; pojmenována byla po Františkovi Palackém, po němž byla dříve pojmenována jedna z hlavních kolínských tříd; největším Palackého dílem byly Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě, které v sobě zahrnovaly i některé události z Kolína; I. díl pod označením Dějiny Čech vyšel ještě v němčině roku 1836 (v roce 1848 vyšel díl česky, když ho Palacký během zahraničních pobytů v Římě a Nizze přeložil); II. díl vyšel po částech v letech 1839 a 1842; III. díl vyšel po částech v letech 1845, 1851 a 1854; IV. díl vyšel po částech v letech 1857 a 1860; II. díl vyšel po částech v letech 1865 a 1867; v roce 2006 zde byla prováděna výstavba kanalizace

Pábíček Jan Vincenc (1718-1805) = právník, první kolínský historiograf, radní, hospodář na …
Pačes Václav (zemř.1934) = červenokostelecký svrškář, obuvnický mistr a fotograf; žil v ulici …
Padede = sendražický závod malých motocyklů; v roce 2006 se jeho 4. ročníku zúčastnily …
Pachta Jan Budyňský (zemř.1621) = se narodil v polovině 16. století v Budyni nad Ohárkou; …
Pachta Jiřík (zemř.1582) = kantor, konšel, primas; v roce 1555 dosáhl od Jana z Lobkovic …
Pak Jindřich (zemř.1898) = typograf; místo Františka Hoblíka roku 1873 jako společník vstoupil …
Palackého síň = zasedací síni radnice se říkalo Palackého, protože roku 1900 byla mezi okny této …
Palackého třída = ulice vedla za I.republiky od náměstí Republiky k chorobinci (v minulosti třída…
palác zámku = z původní dispozice zůstal zachován trojkřídlý objekt čp.160, narušený přestavbou …
Palánova vila = rodinný dům čp.171 v Čechových sadech postavený v prvních letech 20.století…
Paldus = značkový olej pro skláře; vyráběla ho ve 20. letech 20. století petrolka České akciové …
Palma = původní objekt tržnice v Císařovsi na stavební parcele č. 6362/1 koupila v roce 1996 …
památné stromy = na začátku 21. století bylo ve 4 katastrálních územích města evidováno 9 …
památný kámen 1813 = v místě rynku, kde sloužil polní mši pravoslavný kněz k ruským vojákům…
pamětní knihy = patří mezi nejstarší městské knihy kolínské; zapisovaly se do nich …
panelákové sídliště = nová bytová zástavba vznikla na původním Formánkově poli; jeho snímek …
Panny Marie Bolestné = kaple před Pražskou bránou postavená roku 1680 na místě královských …
Panochovský statek = stával na Kouřimském předměstí a v roce 1689 k němu patřilo 50 korců …
panství Kolínské = nejnižší článek státní správy království; kolínské panství vznikalo ze …
parafinka = provozní budova na výrobu parafinu v petrolce KORAMO
parní elektrárna = elektroinženýr, vynálezce František Křižík (1847-1941) roku 1911 zřídil …
parkovací automaty = instalovány pro osobní auta na Karlově náměstí v roce 2002; v roce 2004 …
parní mlýn = tak zvaný spolkový; pekaři a krupaři, akciově sdružení, si ho nechali postavit …
Passage 1934 = studentská kavárna z I. republiky; v roce 1993 byl bufet se stejným názvem otevřen na …
pastoforium = samostatně stojící kamenná schránka ve formě věžičky na levé (evangelní) straně …
pastouška = sendražický dům pro místní bezdomovce byl ve stavení čp.11; obecní pastouška zde na …
Páni z Kolína = skupina historického šermu vznikla v roce1993; šermířská skupina pod TJ Sokol Kolín …
Pavec Antonín (1851-1927) = chemik; pocházel z Ounic u Strakonic; roku 1873 nastoupil jako absolvent …
pečeť = Kolín jako královské město měl městské pečetě dvě - malou velkou s průměrem 5 centimetrů …
pečetní vosk = v roce 1489 udělil královskému městu Kolínu král Vladislav Jagelonský právo pečetit …
pečovatelská služba = za socialismu sídlilo hygienické středisko kolínské služby na Jiráskově náměstí …
pečovatelské domy na předmostí = panelový blok bytových domů sociální péče čp.110-113 u …
pediatři = lékaři pro děti a dorost do 18 let; v roce 1992 vzniklo ve městě Sdružení pediatrů, kteří si …
Pejřimská = zálabská ulice se za I.republiky psala s dlouhým í; Pelhřimkou se nazývalo místo na …
Pekařská = ulička vedla od Chlebních krámů dolů k uličce Masných krámů; uličky procházely blokem …
Pekelský potok = temení na lukách V Průhoně, protéká Zibohlavami, zahrádkářskou kolonií na …
Peklo = rybník na Pekelském potoku pod Štítarami; místo s nadmořskou výškou 209 metů bylo …
Pelhřimovský Samuel Václav = radní písař; do Kolína přišel v roce 1593 z Kouřimi; působil …
Pelzlbauer Vilém (nar.1896) = disponent v ulici Štefánikova čp.227; ředitel městské Spořitelny…
Pendolino = soupravy luxusních rychlovlaků Pendolino Českých drah s moderním předním ...
penzion = ministerská vyhláška z roku 1991 definovala ústavy sociálního zařízení pro seniory; sem …
Perla = jedna z posledních značek piva z Kolínského pivovaru; prodávala se také na nádraží z drátěných košů
Perner Jan (1815-1845) = stavitel železniční tratě (Praha - Pardubice) v Kolíně v letech 1843-5…
Perner Václav = statkář; v roce 1864 jako plnomocník společnosti pro postavení továrny na cukr …
Pěst = odbojová skupina levicově orientované mládeže; kolínskou buňku vybudoval v roce 1944 …
Pešek František (nar.1889) = strojní inženýr; v roce 1919 založil u tratě v ulici Ovčárecká čp.469 …
Pešek Jan (1942) = technik; do Kolína se přestěhoval v roce 1963; v roce 1990 byl členem koordinačního …
Petiční výbor Věrni zůstaneme = civilní složka protiněmecké rezistence se v Kolíně zformovala …
Petránek František (nar.1876) = živnostník na Palackého třídě čp.323; roku 1901 založil ..
petrolka = Česká akciová společnost pro rafinování petroleje byla založena roku 1901 v ulici …
Petříkova parní pila = se nacházela v sousedství hnojivky; architekt J. V. Petřík měl stavitelskou …
Pezzorides Martin František (zemř.1690) = filozof, radní, výběrčí císařského cla; v roce …
pěší zóna = v 90. letech 20. století byl v některých ulicích historického jádra zaveden zvláštní …
Pfefer Ferdinand = obchodník s textilem, od roku 1925 provozoval osobní autodopravu mezi …
Pharmachema = označení kolínského lihovaru ve 20. letech 20. století; podnik se označoval jako …
Photo Kolín = fotografická soutěž pořádaná od roku 2005 produkční agenturou COLIN Agency …
Pianka = po znárodnění strojírny Rosických v ulici Ovčárecká čp.535 roku 1950 zde hradecká firma …
Pinkas Antonín (1851-1883) = fotograf z Brandýsa (do Kolína přišel po sňatku s M.Audolenskou…
pivovarnictví = sladování a vaření piva bylo pro měšťany hlavní živností, když ji mohli získat …
Pizza-bar Labe = kavárna v ulici Husova v obecní budově čp.113; v roce 1991 byla provozní jednotka …
Pírkova = ulice vznikla na Štítarském předměstí v roce 1928; ulice propojila ulice Na Výfuku a Trojanova
písečák hradišťský = vodní plocha po vytěženém písku u Hradišťka I; vznikl ve II. polovině 20…
Písečná = ulice pojmenovaná po lokalitě s výskytem těžebních písků; než byla komunikace zpevněna…
pískoviště = pro děti byla budována ve městě desítky let; nejvíce jich vyrostlo v době úřadování …
pítko = zařízení s pitnou vodou bylo zřízeno na nároží ulic Kutnohorská a Parléřova v roce 1996…
plaketová jízda = kolínská jízda historických vozidel; v roce 2006 se uskutečnil již 22. Ročník…
Plácek = místo křížení ulic Hlavní, Nová a K Veltrubům, kde byl vybudován trojúhelníkový parčík …
Plánografie = ve 20. letech 20. století rozmnožovala plány Bohumila Hrušková v ulici Mostní čp.281…
plavební komora = u Masarykova mostu byla budována v rámci regulace Labe; společně s …
plavečák = projekt na plavecký stadion byl vypracován roku 1973; stavba prováděná od roku 1975 …
plavení dřeva = po vykácení tamních lesů se kmeny dopravovaly vory po řece z Podkrkonoší k …
ples města = reprezentační společenská akce byla pravidelně pořádaná od roku 1993; v roce 1996 …
Plynárenská = ulice pojmenovaná po akciové Plynárně, zde vzniklé; roku 1869 se začalo pokládat …
Plynárna = karbonizační provozovna byla založena jako akciovka výborem podílníků: Josefem …
Po koupeli = obraz namalovaný kolínským rodákem Rudolfem Kremličkou v roce 1919; malířovo …
Pobřežní ulice = komunikace v Drnkovicích propojovala ulici Mistra Jana Husa s Ovčárkou; v roce …
Pobříslo Pavel (nar.1943) = pražský rodák; do Kolína se přemístil v roce 1968; v roce 1990 …
Pod Brankou = vila čp.17 v ulici Havlíčkova, postavená pro Ladislava Potůčka na základě stavebního …
Pod Branou horskou = bývalá restaurace v ulici Kutnohorská čp.54; v roku 1937 si ji pronajal Jaroslav Uxa
Pod Hánínem = lokalita s úrodnými loukami; naproti tomu Na Háníně byla úrodná role
Pod Hroby = ulice pojmenovaná po středověké osadě Hroby; vedla původně až ke kostelu Všech …
Pod Kaštany = místo, kde ulice Zborovská a Mikoláše Alše ústí do ulice Pražská; až na ten poslední…
podkrají = Kolínské podkrají bylo vytvořeno v roce 1849; administrativně spadalo pod Pardubický kraj…
Podnikatelská škola = soukromé odborné střední vzdělávací zařízení; výuka začala roku 1992 v budově …
Podskalí = asanovaná nízká rázovitá zástavba pod zálabskou skálou, s roubenými baráčky se šindelem…
Podskalská = ulice původně prodlužovala trasu ulice Veltrubská a byla součástí náměstí Legií; v ulici …
Podskalské nábřeží = zálabská ulice při řece, vedoucí do Podskalského mlýna; původně …
podskalský mlýn = nejstarší dochovaná stavba na Podskalském nábřeží ze 13. století; byla u něho …
podzámecký mlýn = stavba sedleckých cisterciáků ze 13. století v ulici Rybářská; protože stál …
pohodnice = chalupa čp.16 v tehdejším jihovýchodním okraji Sendražic; pohodnici V Koutě si postavil …
pohodný = drnomistr, ras; funkce byla spojena v Kolíně s pozicí městského kata; pohodný musel …
Pokorný František (nar.1888) = vahař na Obecním dvoře čp.5; od roku 1915 vyráběl váhy a …
Pokrok = vzdělávací a podpůrná beseda Pokrok byla založena roku 1897 skupinou živnostenských …
Polabská kulturní společnost = spolek kolem Miloše Houdka; v roce 1992 byl ředitelem spolu M…
Polabská nížina = bývala v pradávnu dlouhou dobu pod vodou, jak o tom svědčí opuky křídového …
Polabská Stráž = týdeník kolínské národně socialistické strany začal vycházet v roce 1919 z iniciativy …
Polabské noviny = začaly v Kolíně vycházet v roce 1890; opět začaly vycházet v roce 1896
Polepka = vodní tok protékající městskou částí Kolín IV; před posledním náletem v roce 1945 …
Polepská = ulice pojmenovaná po nedaleké obci Polepy; roku 1869 se zde v čp.121 ustavila …
Polepský vrch = v roce 2007 Zastupitelstvo města schválilo tento pomístní název pro pozemkovou …
poliklinika = zdravotnické zařízení bylo umístěno v budově v ulici Komenského; v roce 1989 …
politický okres = kolínský se skládal ze 2 soudních okresů: kolínského a kouřimského; jeho rozloha …
Politických vězňů = předtím třída Jungmannova respektive Prokopova; vznikla aby odlehčila …
Polòaèka = asfaltová místní komunikace spojující kolínskou ulici Polepská se severním okrajem …
Polní = sendražická ulice; původně se tak jmenovala také ulice Raisova na Zálabí; vedla z ulice …
pomístní názvy = označení lokalit; v roce 2007 Zastupitelstvo města schválilo seznam pomístních …
pomocná škola = vznikla v roce 1932 z pomocné třídy jako samostatná trojtřídní škola; pomocná …
pondělní trh = povolil Kolínu král Václav IV. v roce 1385; každý týden se zde mohlo svobodně …
ponocárna = v roce 1684 zakázala městská rada obyvatelům Kolína mlít na zámeckém mlýně …
popelnice = sběrné nádoby na popel byly v Kolíně zavedeny v roce 1927
Popelovský dvůr = velký poplužní dvůr čp.82 na Horským předměstí; v letech 1511-1528 ho vlastnil …
Popper Josef (1838-1921) = filosof, polytechnik, vynálezce, spisovatel, překladatel a sociolog, známý …
poplužní dvory = panské usedlosti využívající roboty; jejich hospodaření řídil šafář; takovým typickým …
porta parva = malá branka v severozápadní části hradeb, umožňovala přístup na parkán a k Labi
portál = webové stránky “kolin.cz” zavedla a od roku 1997 provozovala společnost CLEVER Systém…
Pošičák = svah na sendražském Hořejšku, oblíbené místo zimních radovánek dětí; navazoval …
Pošík Václav (nar.1953) = ekonom; od roku 1990 předseda spotřebního družstva JEDNOTA; členem …
poštovna na sídlišti = o zřízení pošty na sídlišti se jednalo od roku 1983; provozovna byla zřízena v …
Poštovní spořitelna = vznikla v Praze roku 1918; v roce 1950 byla zrušena; v roce 1991 byla …
Potůček František (1826-1901) = učitel na Reálce do roku 1877 a poté do roku 1884 na Reálném …
Poustka Antonín = krupař; v roce 1865 spoluzaložil akciové sdružení, které postavilo spolkový …
Povodí Labe = kolínské středisko vzniklo formou delimitace Okresní vodohospodářské správy …
povodně = klimatické podmínky, likvidace lužních lesů, zanášející se řečiště nebo pevné …
požáry = zachvátily město v letech 1345, 1349, 1359, 1395, 1413, 1416, 1497, 1579, 1585, 1587, …
Práce muzea = obsáhlé sborníky vydávané od roku 1980 Regionálním muzeem ve dvouletých …
pracák = Okresní ústav pro zprostředkování práce v Kolíně vznikl v roce 1903; brzy po státním převratu …
praporek = v roce 1691 si kolínští Židé stěžovali na místodržitelském úřadě na místní křesťanské …
Prágr Alois Václav (1857-1943) = spolkový činovník, spisovatel; narodil se v domě čp.34; v roce …
Prágr Oldřich (zemř.1914) = zakladatel lehké atletiky v Kolíně; počátkem 20.století spolu s Mir…
Práchovna = obranná a strážní věž, součást za řeku předsunutého fortifikačního předmostí; gotickou …
Prášek Vojtěch (1893-1972) = archivář, vykladač kolínských dějin; neúnavně propagoval město …
pranýř = byl ve středověkém Kolíně vybudován na rynku před radnicí; viníci sem byli přiváděni …
Prasečák = prostranství mezi ulicemi Legerova a Havelcova, kde dříve byly prasečí trhy; dny …
Prášek Justin V. (1853-1924) = historik a orientalista; učil na gymnáziu v letech 1884-1899; napsal …
Práškova = ulice v lokalitě U Jána byla pojmenována městským zastupitelstvem v roce 2004 …
Pravá cesta = podpůrný spolek “Dérech ješóró” si kolínští Židé založili v roce 1806; spolek mírnil …
právo na sklad dříví = v roce 1363 ho městu udělil král Karel IV.; voraři pak museli na řece v Kolíně …
právo nuceného skladu = označované jako niederlag; privilegium královského města ze 13. Století…
právovárečný měšťan = středověké oprávnění spojené s číslem popisným domu k tradiční výrobě …
Pražská = původně to byla široká ulice vedoucí z náměstí, která byla od rohu židovské ulice výrazně …
Pražská brána = nejmladší strážní věž městských hradeb, zvaná nejprve jako porta nova; vznikla …
Pražské předměstí = do 16. století bylo označováno jako Klášterské; stejně tak byla označována …
preparanda = přípravka pro učitele Triviálních škol; v Kolíně působila v letech 1819-1848 při krajské …
Pres = týdeník. Kolínský Pres; při svém vzniku v roce 1996 navázal na bývalý socialistický …
Prchal Bohuslav (nar.1883) = továrník v ulici Na Příkopě čp.387; od roku 1919 se svým …
Prchalka = od počátku plně elektrifikovaná továrna Prchal, Ericsson a spol. vznikla roku 1934 …
Prchalové a spol. = během roku 1919 živnostníci, Bohuslav a Karel Prchalovi a Ladislav Štěpina zavedli …
Pribina = kolínská divize vojenské odbojové skupiny Obrana národa; cílem tehdy již ilegálních …
Prima = původně Fischerova olejna; od roku 1919 konzervárnu v ulici Třídvorská čp.239, která …
primas = dvanáct konšelů bylo do městské rady voleno vždy na jeden rok; každý konšel po …
privilegia = soubor městských práv a svobod, která získávalo město od českých králů, byl nutný …
produktovody = vedou jižně od městské zástavby; jejich problémem je 300 metrové ochranné pásmo …
Procházka Jiří (nar.1920) = městský kronikář; pracovník Komise regionálních dějin; nástupce Karla …
Procházka Vladimír = stavitel inženýrských sítí; podnikatel v ulici Roháčova od roku 1990 …
PROKOP = kolínský spolek, který od roku 1878 usiloval o postavení památníku bitvy u Lipan; jeho …
Prokop = svatovítský zvon byl ulit na přelomu 15. a 16. století; koruna byla zhotovena se 6 uchy…
Prokop Martin (nar.1971) = redaktor; od roku 1996 pracoval v týdeníku Kolínský Přes…
Prokopova třída = ulice nazvaná po husitském knězi a vojevůdci Prokopovi Holém, který padl …
Prokopův park = veřejné prostranství před Úřední budovou čp.144; terén parku byl oproti …
Prokůpek Jan Antonín (1832-1915) = kutlířský statkář; od roku 1864 člen správního …
Proletkult = spolek působící za I.republiky hrál ochotnické divadlo
promenáda = promenádní cesta, širší středová komunikace na Kmochově ostrově vznikla …
Prostor = občanské sdružení vzniklo v roce 2002; spolek se zaměřil na osoby zasažené …
protestantský hřbitov = starý evangelický hřbitov se rozléhal na Zálabí při ulici Veltrubská; v roce …
prověrková komise = ve spolupráci s bezpečnostní komisí Okresního koordinačního centra se …
prstýnkáři = kolínská organizace prstýnkářů se začala formovat v roce 1939; v jejím vedení byl bývalý …
Prunar Štěpán = radní písař; v letech 1608-1625 působil v městské kanceláři na radnici; v roce 1623 …
průmyslovka = průmyslová školní výuka vznikla v Kolíně během 19.století; nejprve byla umístěna …
Prušáci = při Pruské okupaci Kolína v roce 1866 musela být také přerušena spolková činnost; v té době …
průjezd v Kouřimce = vedoucí domem čp.13 byl veřejnosti otevřen, neboť byl postaven v místě …
Průmyslový svaz lučebního dělnictva = okresní složka spolku, v jehož čele byli ve 20.letech …
průtah = komunikace protínající město od západu k východu přes ulice Pražská, Jaselská a …
První česká vzájemná pojišťovna = expozitura společnosti, založena roku 1827 v Praze; působila …
první obyvatelé = zprvu většinu královského města tvořili se svolením krále Přemysla Otakara II…
Před zrcadlem = obraz namalovaný kolínským rodákem Rudolfem Kremličkou v roce 1926 ze sbírky …
předměstí = městské části navazující na vnitřní město; nejprve vzniklo rozsáhlé předměstí Čáslavské …
Přední Nekojná = ostrov v Labi tvořený rameny ústící řeky Cidliny, proti původnímu zálabskému …
představenstvo komory = sedmičlenný řídící orgán Okresní hospodářské komory, volený od …
předhradí = lokalita předhradí s velkým nádvořím; po roce 1487 nařídila královská komora provést …
přetlakovka U Kostelíčka = přetlaková hala postavená počátkem 70.let 20.století jako tělocvična u …
převor = představitel dominikánského kláštera; z převorů kolínského kláštera je v roce 1381 jmenován …
Příčná ulice = novější spojovací ulice mezi staršími ulicemi Brankovická a Veltrubská; původně se …
Příční = ulice v Sendražicích na úpatí Hořejšku propojila okružní ulici Hlavní kolem Haltýře
Příkrá = ulice od divadla k řece byla pojmenována Radou města v roce 1999; předtím se jmenovala …
příměstské vlaky = patrové jednotky řady 471 nasadily České dráhy na trase z Kolína do Prahy v …
přírodovědný fond = od založení kolínského muzea do roku 1981 o sbírky nepečoval žádný kurátor…
přístavní překladiště = první překladiště u železničního mostu bylo vytvořeno počátkem 20. let …
přívoz = v roce 1833 obdrželi mýtný Jakub Mandl a tesař Josef Štrup povolení, aby na svém …
Psiňák = lokalita v Borkách, mezi bývalým hřištěm Tatry a Čistírnou odpadních vod; roku …
Ptáček = zvon těžký 17 centů a 80 liber, pojmenovaný po kutnohorském zvonaři, poškozený …
pult centralizované ochrany = bezpečnostní systém napojený na objekty ve městě; zařízení …
půlnoční mše = vánoční bohoslužba se do roku 2005 konala pravidelně v Bartolomějském …
pulsant = zvoník na mračno v chrámu sv. Bartoloměje; děkan František Michael Černý de Belovesla …
purkrabství = jižní křídlo předhradí se 2 nadzemními podlažími a vysokou půdou ze 16.století stojící …
Pýcha Josef (1914-1988) = učitel, malíř; do Kolína přišel v roce 1948 z horského kraje, proto …
Obsah jednotlivých pojmů je popsán v knižních nebo digitálních dílech encyklopedie.
 
Prohlášení o Cookies