Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Aleš Zahajský a spol. o Kolíně, původně královském městě ve středních Čechách

 
 

O

obchvat = přeložka silnice I/38; liniová stavba, plánovaná už koncem 60. let 20. století, byla v roce 1990 konfrontována se záměrem dokončit průtah; anketa, kterou vyvolala petice 37 občanů žijících na průtahu, se uskutečnila z iniciativy Občanského fóra v knihkupectví U Kašků; příprava výstavby komunikace kategorie S11,5/80 ale ustrnula; na stavbu byl Ředitelstvím silnic a dálnic podán návrh na územní řízení v roce 2003, ale řízení bylo z důvodů nekompletnosti podkladů zahájeno po několika měsících až v následujícím roce; projekt navrhl 8 kilometrovou trasu dvouproudové komunikace se třemi mimoúrovňovými křižovatkami a 14 mosty, protihlukovými a exhalačními stěnami; nejvíce diskutovaným řešením projektu bylo přemostění Štítarského údolí v délce okolo 400 metrů; proti realizaci navržené varianty trasy bylo už v roce 2001 založeno Občanské sdružení Štítary, vedené Karlem Kostihou, když na podněty štítarských občanů od roku 1994 nebylo řádně reagováno; naopak na podporu rychlé výstavby bylo v roce 2004 založeno občanské sdružení Kolín - Náš domov; v roce 2004 bylo stavebním úřadem územní rozhodnutí vydáno, ale proti nabytí právní moci se Občanské sdružení Štítary a další účastníci řízení odvolali ke Krajskému úřadu v Praze, čímž se správní řízení protáhlo; v roce 2005, kdy vláda zařadila obchvat mezi své priority, byly vypracovány geometrické plány na zábory pozemků s nimiž ale desetina vlastníků půdy nesouhlasila; v roce 2005 vypracovala pražská firma SUDOP projektovou dokumentaci stavby jako nedělený dvojpruh s celkovou délkou téměř 8 kilometrů a 6 mostními objekty; v roce 2006 zahájilo Ředitelství silnic a dálnic majetko-právní přípravy; Zastupitelstvo města nato rozhodlo, že Město nebude jednat s jednotlivými majiteli pozemků o jejich odprodej; ještě během roku 2006 bylo vykoupeno 57 % pozemků, kteří s prodejem vyslovili okamžitý souhlas; katastrální území Nová Ves bylo celé vypořádáno jako první; v roce 2007 podalo ŘSD 37 návrhů na vyvlastnění 79 vlastníků; v roce 2008 bylo za zhotovitele vybráno konsorcium Strabag, PSVS a Metrostav; v té době se vyvlastňování týkalo 28 subjektů; stavba byla zahájena v roce 2009; základní kámen byl vsazen poblíž výpadovky na Prahu a odbočky na Novou Ves; slavnostního poklepání se zúčastnil premiér Mirek Topolánek; stavba v katastrálních územích Kolín, Štítary u Kolína, Polepy u Kolína, Nová Ves I a Nebovidy pak pokračovala v těch úsecích, kde byly vlastnické vztahy vypořádány

občanská záložna = nejstarší svépomocný peněžní ústav ve městě byla Záložna v Kolíně; družstevní …
Občanské fórum = buňky politického hnutí se širokým spektrem názorů vznikaly nejprve v továrnách…
Občansko - čtenářská beseda = zálabský spolek; měl svoji knihovnu - spolkovou místnost v …
obecná škola v Sendražicích = byla postavena v roce 1921 u můstku přes Hluboký potok …
obecní cihelna = stála na periferii Kouřimského předměstí; od obce ji získala rodina Klášterský…
Obecní dvůr = lokalita s veřejným prostranstvím, původně hospodářská usedlost; dvůr vlastnil Jan …
Obecní lázeň = budova čp.71 pod městem vedle mostu; od švédské Třicetileté války byla pobořená…
oberlandrát = územní okupační správa v Kolíně byla zřízena v roce 1939; nad ním stál říšský …
Oběšenec = tak se nazýval do 16. století Kmochův ostrov
Obchodní a průmyslová banka = kolínská společnost s ručením omezeným byla založena roku …
Obchodní akademie = navázala na existenci gremiální školy; od roku 1897 ve městě tato …
Obchodní grémium = živnostenské společenstvo se sídlem na Karlově náměstí čp.45; vzniklo …
obchvat = přeložka silnice I/38; liniová stavba, plánovaná už koncem 60. let 20. století, byla …
OBI = hobby market byl vybudovaný v roce 2005 v severozápadní části areálu bývalých kasáren…
Oblastní nemocnice = vznikla přeměnou krajské Nemocnice transformací v akciovku pod označením …
obřadní síň radnice = v roce 1897 vypsala městská rada veřejnou soutěž na přestavbu budovy …
obyvatelstvo = počet lidí ve městě od jeho založení ve 13. století rostl; v roce 1567 mělo královské …
obyvatelstvo = v roce 1848 měl Kolín 6 tisíc obyvatel; v roce 1857 žilo ve městě na 7.000 lidí…
Octárna = nejprve byla od roku 1913 provozována v sodovkárně v ulici Zahradní; roku 1949 …
očistné lázně = v Kolíně bylo vybudováno několik zařízení s více místnostmi, kde byly umístěny …
odběrové místo = provoz centrálního odběrového místa byl v Nemocnici zřízen v roce 2007…
Odbor školství, kultury a sportu = útvar Městského úřadu sídlil v zadním traktu radnice…
Odborná škola pro dívky = byla v 1. čtvrtině 20. století v ulici Jungmannova v patrové budově …
odúmrť = právo kšaftu, které Kolínu udělil Karel IV.; právo umožňovalo gruntovní majetek …
OHES = bývalá Okresní hygienicko - epidemiologická stanice sídlila v paláci bývalé Občanské …
OHK = Okresní hospodářská komora Kolín, samosprávná organizace ustanovená zákonem …
Ohlas doby= místní noviny; v roce 1899 se jejich majitelem a vydavatelem stal novinář …
ochotníci = první divadelní představení se v Kolíně konalo v roce 1587, kdy rektor kolínské …
okrašlovací spolek = vznikl v Kolíně ve 3. čtvrtině 19. století zásluhou kaplana Jana Svobody; ten měl …
okres = územní správní jednotka, organizační stupeň mezí obcí a krajem; jeho reliéf byl …
Okresní dům = původní Úřední budova; dvoupatrová nárožní budova čp.144 byla postavena …
Okresní hejtmanství = správní úřad mocnářství působící od roku 1868; rozkládalo se na …
Okresní hospodářská rada = organizace vznikla za účelem veřejného zásobování kolínského okresu,,,
Okresní kulturní středisko = bylo od 70. let 20. století umístěno v patře hotelu Central; v roce ,,,
Okresní politická správa = vznikla přejmenováním Okresního hejtmanství v roce 1919; v jejím …
Okresní nemocenská pojišťovna = měla úřadovnu v ulici Komenského čp.182; na vrcholném …
Okresní úřad = správní organizace státu působící v letech 1855-1868, 1928-1939 a 1990-2002…
Okresní záložna hospodářská = vznikla v roce 1882, když transformovala jmění císařských …
Okružní ulice = promenádní zálabská ulice (v minulosti třída) se středovou alejí vysázenou za …
Oldřišská = ulice pojmenovaná po hradišti Oldříš, založeném u Oseka v letech 996-9 knížetem …
Olejna = původně továrna Pavla Fischera založená roku 1885 v ulici Třídvorská čp.239; v letech …
OMO = středisko Ochrana majetku a osob; pult centrální ochrany; o podivných praktikách vyšla …
operační sály = výstavba budovy centrálních operačních sálů byla situována počátkem 21. století …
opevnění = fortifikace; opevnění královského města proti vnějšímu nepříteli sestávalo ze …
ORBIS = automobilový olej vyráběný v Kolíně za I. republiky pod chráněnou značkou ORBIS - …
Oregon dětem = dětský den na Kmochově ostrově, pořádaný od roku 2001 dětským oddílem …
orkán = bouřlivá vichřice; prudký vichr s ničivými účinky se přehnal nad Kolínem od západu v noci z …
orloj = strojové věžní hodiny, zvané orloj (z latinského slova horologium), byly několik staletí …
orlojníci = řemeslo se vyvinulo ze zámečníků; strojové věžní hodiny, zvané orloj, byly několik staletí …
Ořechovka = u zemního vodojemu - staré štítarské čerpací stanice - byla po mrazové katastrofě v …
oslavy založení Kolína = v roce 1957 se v Kolíně konaly oslavy 700 let existence města; organizátoři …
Osobnost roku = výroční cena udělovaná za veřejnou nebo soukromou činnost porotou složenou …
OSP = Okresní stavební podnik vznikl v roce 1949 socialistickým sloučením malých stavebních …
Ostende = Labské lidové koupaliště u splavu na levém břehu řeky, mezi převozem na Ostrov a …
ostrovní restaurace = stavba v empírovém slohu na Horním ostrově
Ostrovský Hašek, z Valdsteina = v letech 1422 - 7 byl vrchním hejtmanem branné moci Pražanů …
osvětový dům = vyvíjel systematickou přednáškovou činnost, kterou měly před státním převratem …
osvětový sbor = Okresní osvětový sbor vznikl v roce 1919 na základě zákona o organizaci …
Oul = podnikatelský potravní spolek pro řemeslnictvo a dělnictvo založený roku 1869 ve školní …
Ovčárka = silnice II/328 vedoucí od petrolky do Ovčár a dotýkající se okraje Drnkovic; v 90. letech …
Obsah jednotlivých pojmů je popsán v knižních nebo digitálních dílech encyklopedie.
 
Prohlášení o Cookies