Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Aleš Zahajský a spol. o Kolíně, původně královském městě ve středních Čechách

 
 

L

L.T.C. = Lawn Tennis Club založil učitel Berger v roce 1905; dámy ve svých dlouhých krinolínách bývaly ozdobou tenisových dvorců; utkání měla více společenský ráz než sportovní (zápasy se např. přerušovaly pro společný oběd); v klubu hrálo několik desítek členů; I. světová válka znamenala konec Bergerova tenisu i konkurenční Tenisové společnosti na Hořejším ostrově; po válce hru Lawn- tenisového klubu obnovil v Pekle Václav Budil; v roce 1925 se tenisová činnost prostřednictvím nového odboru dostala pod A.F.K., když oddílu byl v Borkách pronajat městský pozemek u Labe; v roce 1936 se klub znovu osamostatnil; během II. světové války hra postupně ustávala; po II. světové válce se činnost obnovila už roku 1946; tlakem akčního výboru bylo roku 1948 Lawn-tenisové sdružení sloučeno s Orlem pod TJ Sokol, s nímž se roku 1953 přejmenovalo na DSO Lokomotiva, později TJ Lokomotiva; v roce 1949 přední hráči emigrovali; v roce 1954 měl oddíl přes 450 členů; v roce 1961, kdy počet členů klesl pod stovku, z vedení klubu odstoupili doktor Hejduk a Jan Kratochvíl; do čela výboru se postavil lékař Kölbler a po něm pan Startl, který funkci vykonával do roku 1969; koncem 60.let kurty postupně pustly; počet členů v roce 1969 klesl na 32; v roce 1970 už nikdo nesoutěžil a neexistoval ani výbor; po dvojím pokusu o zvolení nového výboru se do čela oddílu postavil Ivo Svatoš; v roce 1971 byl zvolen předsedou Stanislav Hora; po Kodešových světových úspěších a zvláště jeho wimbledonském vítězství rostl o tenis opět zájem; v roce 1973 oddíl přestoupil do nového klubu TJ Kolín, neboť jeho členové mohli používat přetlakovou halu U Kostelíčka; v roce 1976 se areál znovu oplotil a na dvorcích se uskutečnil Přebor republiky družstev v dorostu, který vyhrálo ostravské družstvo v čele s Ivanem Lendlem; v roce 1980 měl oddíl v soutěžích 11 smíšených družstev; v roce 1986 byl předsedou zvolen Josef Hrouda; v roce 1990 se oddíl znovu osamostatnil, když vystoupil ze svazku v TJ Agro; v roce 1991 byl předsedou zvolen F. Pospíšil a v roce 1994 podnikatel Petr Šebesta (zemř.2005); v roce 1996 byli sestaveni kmenoví členové s právy rozhodovacími z plnoletých členů, kteří byli evidováni v klubu nepřetržitě nejméně 5 let; předsedou LTC Kolín - Tenis club byl v roce 1996 zvolen pedagog Jindřich Synek; v roce 1998 byl předsedou zvolen Jiří Dvořák; v roce 1999, kdy se začal pořádat Jungrův memoriál ve čtyřhrách, zvaný po zesnulém členovi klubu - velkořezníkovi Josefovi Jungrovi, měl klub 127 členů; v roce 2003 byl spolek akreditován ve Spolkové radě Kolína; v roce 2004 byl zvolen předsedou Vít Kosina; v roce 2005 proběhly na kurtech oslavy 100.  výročí kolínského tenisu; k té příležitosti byl uspořádán turnaj ve smíšených čtyřhrách, když plejeři byli oblečeni ve stylu 20. let 20. století; v roce 2006 měl spolek 160 členů; v roce 2007 byla postavena sezónní přetlaková hala na kurtech č.6 a 5

La France = štítarská hospoda; roku 1991 si Vladimír Franc,povoláním kontrolor užitkovosti …
Lábler Ludvík = stavitel, zemský stavební rada; v letech 1904-1910 dozoroval …
Labská = slepá ulice; dříve vedla z Jiráskova nám k řece; původně se tak ale …
Labská brána = strážní věž opevnění, zvaná také jako Zálabská nebo …
labská cyklotrasa = páteřní turistickou trasou se stala cyklostezka podél Labe…
labská vrata = nechal ve 13. století přes řeku zbudovat sedlecký opat, jimiž …
Labské Proudy = regionální noviny pro několik okresů z přelomu 19. a 20. Století…
Lapis refugii = latinský název kolínského hradu “Kámen útočiště” vystavěného …
Laskys = půjčovna motorových plavidel na řece Labi u Podskalského mlýna…
Latzel Karel (1833-1925) = továrník, inženýr; slezský podnikatel přišel …
lávka U Přemysla = roku 1893 byla postavena pro pěší z ulice Rubešova železná …
Lawn tenis = po I.světové válce vznikl první kolínský tenisový klub v Pekle; pozemek …
lázeňské domy = první stály při řece pod dominikánským klášterem, pod mostem …
lazaret = v letech 1745-1756 byla ve městě vojenská nemocnice, v níž vojáci umírali …
Leger František (1824-1862) = technik a hospodář na statku čp.19 na rohu naproti …
Leger František (zemř.1884) = statkář, kupec; syn sendražického rychtáře Karla, přemístivší …
Legerova = ulice (v minulosti Legerova třída) pojmenovaná po spisovateli, statkáři Karlu …
Legerova alej = stromořadí od želežničního mostu na pravém břehu Labe (podél pozdější …
Legerův statek = dvůr na Kouřimském předměstí; hospodářství na rohu proti …
Legií = náměstí a ulice pojmenované po vzniku republiky; ulice vedla do zálabského náměstí …
Legiobanka = kolínská expozitura Banky československých legií působila od roku 1921 …
Leoše Janáčka = ulice pojmenovaná po skladateli a profesorovi Leoši Janáčkovi …
Lesní = ulice vedoucí do sendražických polí u petrolky; v roce 2005 městské zastupitelstvo …
Lešák Tomáš = od roku 1882 vyráběl váhy na Jungmannově třídě čp.35; roku 1929 k …
Lešner Antonín (nar.1886) = továrník; roku 1917 založil chemickou továrnu na výrobu …
letní cvičiště = pozemek v Borkách, poblíž Labe, Sokol koupil v roce 1927; od roku …
Levin Viktor (nar.1889) = stavební inženýr; původně psaný jako Lövin a někde …
Lhinillier a Brand = výrobna plechových forem pro cukrovary založena roku 1860 …
Lidická = ulice na Zálabí, pojmenovaná na památku popravených obyvatel v době …
Lidl = supermarket postavený v roce 2003 v ulici Pražská na bývalé skladovací …
Lido-bio = biograf v bývalém Lidovém domě čp.79 v ulici Zámecká provozovaný od …
Lidová fronta = týdeník pouze v roce 1936 vydával sendražický Bedřich Kárník; nezávislý …
Lidová záložna = působila od roku 1922 v ulici Legerova čp.30; založena vlivnými …
Lidový soud = zřízen v září 1945; tento mimořádný soud byl zřízen v Kutné Hoře …
Liduška = původně nesla název Základní hudební škola a teprve od roku 1961 …
Lidový dům = renesanční dvoupatrová budova čp.109 v ulici Zámecká, otevřená …
Liebscher Adolf (nar.1857) = dekorativní malíř; vyzdobil sgrafitové fasády paláce …
Lieske Vladislav = společně s A. Silberagelem založil v roce 1929 chemickou …
lihovar = od roku 1856 si lihovar vystavěla skupina slezských podnikatelů při Horské …
likvidační komise = Rada města Kolína komisi jako svůj iniciativní a poradní orgán …
Lindner Jan (1811-1877) = děkanem byl zvolen po smrti kněze Josefa Teisingera v roce …
Lintner Josef (1868-1927); učitel, osvětový činovník, sběratel; v roce 1895 vytvořil …
Linek Václav (nar.1946) = výtvarník, karikaturista; kutnohorský rodák; v Kolíně žil v …
Linhartova hospoda = budova původního Hášovského dvoru na Kouřimském předměstí…
LÍPA = továrna na nábytek a stavební truhlářství na Zálabí; společnost s ručením …
Lipanská ulice = vznikla po vyhlášení samostatné republiky a byla pojmenovaná po bitvě …
Lípa svobody = strom na náměstí Jiřího z Poděbrad; dřeviny byla vysazena v cípu parku v roce 1920
lisovna = provozní hala automobilky T.P.C.A., vybudovaná v letech roku 2003-4 …
Literární spolek = roku 1879 se na jeho založení v Kolíně podílel František …
lodní modeláři = Klub lodních modelářů byl založen v roce 1956 v rámci Svazarmu…
lokátor = schopná osoba, kterou panovník ve středověku pověřil fyzickým založením …
lomy = z obecního lomu (štamprochu) na Zálabí se v 16. století zdarma poskytoval kámen …
Loudovy chalupy = středověká zástavba kutnohorského předměstí v místech na jihovýchodním …
Lučební = chemická továrna (zvaná Lučebka) vznikla z hnojivky; ve 20.letech 20. století …
Luční = ulice na Zálabí, mezi Třídvorkou a Labem, vedoucí původně jen k lukám na …
Lukopren = výrobek firmy Lučební závody; za silikonový tmel Lukopren S sanitary …
Lumbach Ludvík a spol. = strojírenský podnik založený roku 1923 továrníkem …
LUSK = v roce 1934 kolínský Odbor Klubu čsl. turistů uspořádal stálou výstavy z …
Lůšek = měšťanský dům v bývalé Labské ulici; v letech 1494-1502 zde hospodařil …
lužní les = přírodní doprovodný les s tůněmi a slepými rameny Labe, jehož existence …
Lynkeus = pseudonym Josefa Poppera; v roce 1867 vynalezl vložku do parního kotle,jež …
Obsah jednotlivých pojmů je popsán v knižních nebo digitálních dílech encyklopedie.
 
Prohlášení o Cookies