Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Aleš Zahajský a spol. o Kolíně, původně královském městě ve středních Čechách

 
 

K

K Vinici = ulice  pojmenovaná po návrší Vinice,  část lokality ulice spadla do vyhlášeného záplavového území; v roce 1997 byla obnovena linka Městské autobusové dopravy č.5, která spojovala lokalitu v exponovaných časech s dalšími městskými částmi; autobusový spoj jezdil až do Polep; v roce 2005 byla v ulici prováděna pokládka stokové sítě, plynovodu pro infrastrukturu nové satelitní zóny 43 rodinných domů na ploše 4,1 hektaru - developerský projekt firmy IMOS, který v tom roce začal skrývkou ornice; v roce 2007 byla realizována výstavba 1. etapy silniční propojky od Ovčárky po ulici K Vinici; v letech 2006-8 byla ulice zrekonstruována; topolový větrolam byl vykácen a nahrazen jinými dřevinami; autobusovou čekárnu z vlnitého plechu zastávku na konečné linky MHD č.5 nahradila čekárna z plexiskla; byla vyměněna kanalizace, vodovod; byly osazeny nové stožáry veřejného osvětlení s úspornými lampami; na vozovku byl položen asfaltový koberec a na chodníky betonová dlažba

K Dílnám
K Louži
K Jatkám
K Ovčárům
K Pateráku
K. V. Raise
K Potoku
K Rybníku
K Veltrubům
KABLO
Kaizlova
Kalcovka
Kamenice
kamerový systém
Kancelář úřadu
kancionál četná náboženská
kaple kůru polokruhem
Karla Legera
Karlovo náměstí
Kasanova
kasárny
Kaška Josef
kašna na rynku
Kašparidesové
katastr
Katastrální úřad
katolická škola
katolický hřbitov
Kabelovna
Kadlec a Vobořil a spol.
Kaisler Miroslav
Kalina Josef
Kalvárie
Kamarýtové
kanalizace
kandelábry
Kantorka
kaple pekařská a mlynářská
Karabáček Antonín
Karabáček Josef
Karabáček Vincencpodzámeckého
Karel ze Žerotína
Karger Jiří
Karlova
K. Světlé
Kašparides & Novák
Kašpar Jan Pardubic
Kašpar Jan z Rezovic
kat
Katastrální měřičský úřad
Kaufland
Kazda Zdeněk
Ke Hřbitovu
KČT
Ke Hřišti
Ke Kovárně
Ke Sportovištím
Kebrdle Ladislav
Khevenhüllerův prapor
Klášterní
Klášterská brána
Klášterského cihelna
Klausova medaile
klavarské zdymadlo
Klecandova
Klejnarská
klekání
Klemprdovo kočovné divadlo
Klepač
Klicperova
Klíč
Klub královského města Kolína = byl ustaven v roce 1991; navázal na Společnost královského …
Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky = spolek byl založen jako občanské sdružení a byl …
Klub průmyslníků = organizace podnikatelů a manažerů středolabských okresů Čáslav, Český …
Klub společenského tance = spolek založený v roce 1964 Bohuslavem Matiášem; klub se …
Klusákovský dvůr = na Kouřimském předměstí, původně Šírkovský dvůr, v letech 1610-1683 …
kluziště = v roce 2006 na místě po minigolfu bylo nákladem městského rozpočtu vybudováno …
Kmínek Eduard = živnostník; roku 1902 zřídil v čp.34 na nároží ulic Kutnohorská a Parléřova …
Kmoch František (1848-1912) = kapelník, učitel, hudebník, skladatel, rodák ze Zásmuk, který …
Kmoch Jan (zemř.1690) = do Kolína přišel z Vlašimi; primasem byl v letech 1686-9; byl zvaný …
Kmoch Václav (nar.1949) = ekonom; podnikatel od roku 1990; jednatel společnosti GARANCIA…
Kmochova padesátka = tradiční turistický dálkový pochod se startem od sokolovny, pořádaný …
Kmochův dům = kapelník František Kmoch bydlel v letech 1890-1912 na Havlíčkově třídě čp.50…
Kmochův Kolín = myšlenka trvalé vzpomínky a hold zakladateli Kmochovy hudby vznikla v roce …
Kmochův pomník = ze žulového podstavce s bronzovou deskou a bustou hudebního skladatele a …
Knap Karel = živnostník; od roku 1896 s bratrem Josefem provozoval dílnu na výrobu měděného a …
Knihovní rada = vznikla v Kolíně v roce 1920 z podnětu zákona, který Národní shromáždění přijalo …
Knirsch Karel (1889-1946) = obchodní právník; bydlel v ulici Dr. Rašína čp.83; Knirsch byl …
Knirsch Karel (1819-1880) = od roku 1832 c.k. poštmistr (dědičné právo i na dopravu pošty …
Kocourek Modroočko = taneční klub v čele s Jolanou Burešovou vznikl v roce 2001; děti byli …
Kocvera Josef = v roce 1886 koupil bývalou Fischerovu olejnu v ulici Zahradní čp.46 a přestavěl …
Kohoutek = byl lidový název pro zvon Ježíš chrámu sv. Bartoloměje o váze 100 kg byl ulit ze …
Kojenecký ústav = provizorní domov pro odložené děti do 3 let; zařízení bylo umístěno do vily …
Kokovská kaple = gotická mariánská kaple se samostatnou střechou byla přistavěna v roce …
Kokovský Valentin (zemř.1771) = měšťan; v Kolíně se usadil v roce 1665, když sem přišel …
kolárna = obecní kolárna byla postavena mezi hradebními zdmi, napravo při Pražské bráně…
Kolář Bohuslav (nar.1929) = továrník; podnikat pod firmou KOV začal se syny Jiřím a Pavlem …
Kolář Pavel (nar.1960) = průmyslník; podnikat začal v roce 1990; úsilí věnoval nástavbám …
Kolín = list kolínské hospodářské strany začal vycházet v roce 1923, u příležitosti obecních voleb…
Kolíne, Kolíne = pochod Františka Kmocha vznikl z lidové písně, zpívané od památné bitvy …
Kolinea = továrna na cukrovinky a čokoládové zboží v ulici Na Pobřeží, kolínská výroba tohoto …
Kolínská bouda = horská chata kolínského Klubu čsl. turistů, postavená na hřebenu Krkonoš na …
Kolínská nástrojárna = továrna na přesné nástroje byla založena roku 1945 v pronajaté provozovně …
Kolínská továrna na kávové náhražky = založena roku 1894 se v ulici Ovčárecká čp.305; byla označena …
Kolínská továrna na železný nábytek a kovové zboží = společnost s ručením omezeným byla …
Kolínská tůň = chráněný přírodní výtvar vyhlášený v roce 1985 usnesením pléna rady ONV z …
Kolínská ulice = oddělující petrolku od Sendražic; ve druhé polovině 90. let 20. století byl instalován …
Kolínské hudební slavnosti = v roce 2006 se z důvodu rekonstrukce Karlova náměstí místo tradičního …
Kolínské Listy = první kolínské noviny vycházely v letech 1885-7; liberalistický list řídil v letech 1886-7 …
Kolínské noviny = kolínský liberální časopis začal vycházet v roce 1876; vydával ho překladatel a …
Kolínské akciové továrny = od roku 1872 začleňovaly staré lihovary v Hrobích a na Polepce…
Kolínský kříž = podoba kříže vyšla z řádu Marie Terezie a dostala kolínské barvy: modrou a …
Kolínský ostrov = folk, country a bluegrass festival; pořadatelem festivalu bylo sdružení …
Kolínští zpěváčci = hudební a pěvecký spolek při kapucínském klášteře; sbor hudebně vedl ředitel …
Kolkovský dům = měšťanský dům čp.89 na západní straně náměstí; v letech 1494-1514 ho vlastnil …
Kollárovo náměstí = veřejné prostranství pod Palečkovým kopcem na Pražském předměstí bylo …
Kolmanová Klára (nar.1985) = scénografka, arteterapeutka; od roku 2004 intenzívně malovala…
kolona smrti = skupina 40-70 zajištěnců, sestavená v roce 1945 Bedřichem Kárníkem v kolínském …
kolonizace = se od 12. století soustřeďovala na údolí řek; zejména po tatarském vpádu roku …
Komenského = ulice na Kutnohorském předměstí pojmenovaná po pedagogovi, evangelickém …
Komenského park = v Kolíně působila Paedagogická jednota Komenský; v roce 1888 měl tento spolek …
komín koramácký = druhý nejvyšší kolínský komín byl postaven pod dozorem Aleše Zahajského …
komín nemocniční = cihlový komín byl postaven na přelomu 20. a 30.let 20.století v souvislosti s …
komise = poradní orgány Rady města; členové a předseda se jmenují Radou obvykle na celé volební …
Komrs Julius (nar.1879) = odborný učitel; pocházel z Mladého Bříství u Humpolce; bytem v ulici …
komunálky = svobodné komunální volby do Zastupitelstva města se převratu v roce 1989 poprvé …
Končel Karel = voják; po demobilizaci Československé armády se podílel na realizaci úkolu od …
Konečná = zibohlavská ulice byla pojmenována Radou města až v roce 1999 (do té doby v …
Konfršt Antonín (nar.1949) = stavitel; podnikat začal v roce 1990; jednatelem veřejné obchodní …
konsum = v roce 1919 založila Sociálně demokratická strana dělnická v Kolíně Všeobecné konsumní …
Königsmarkové = bratři Jan (nar.1962) a Karel (nar.1965), kteří prosazovali od roku 1988 korfbal; k …
KONSTAV = stavební firma byla založena v roce 1991 Antonínem Konfrštem a Ladislavem …
koordinační centrum = řídící orgán Občanského fóra na okresní úrovni; od konce roku 1989 …
KORAMO = petrolka v ulici Ovčárecká; KORAMO vzniklo roku 1953, několik let po …
konšelé = členové městské rady od vzniku městské správy; konšelé zasedali podle zasedacího …
kontribučenský fond = pomocný obilní fond, do kterého přispívali poddaní, kteří měli pole; vznikl …
konvent = obytná klášterní budova pro skupinu mnichů žijících v klášteře; v písemných pramenech …
Kopeckých dům = budova čp.37 na nároží ulic Mostní a Kutnohorská v na Kutnohorském předměstí…
KOPOS = továrna na výrobu kabelů v ulici Havlíčkova čp.432; roku 1994 firma (původně s.r.o.) …
Kopřiva Antonín Karel (1811-1872) = kněz kapucínského řádu P.Fulgenc Kopřiva pocházel …
Kolerové = měšťanský rod v Kolíně; v roce 1361 byli Jan a Seyboth konšely; Václav Koler …
korkárna = Továrna na izolace a korkové zboží; koncem 20.let 20. století koupili bratři Wurmové …
Koruna Česká = nejstarší kolínský politický časopis založili v roce 1872 Václav Nedvídek a …
korzo = dobové nedělní nebo večerní hromadné procházení obyvatel na promenádě na Karlově …
Kosina Vít (nar.1964) = stavební inženýr; podnikatel ve stavebnictví od roku 1990; předseda …
Kosmasova = plánovaný název ulice v místě proluky v Třebízského ulici, jíž lze po pěšině mezi …
Kostelní = ulice podél Bartolomějského chrámu, později přejmenovaná na ulici Brandlova
Kostka Luděk (nar.1965) = velimský stavitel, podnikatel; společník skupiny stavebních …
kostnice = barokní centrální stavba z roku 1733, která byla postavena za presbytářem …
Kostnická = ulice na Kutnohorském předměstí vznikla v roce 1928; byla pojmenovaná ...
kotelna Elektrárny = byla postavena v letech 1930-1; budova o výšce 23 metrů byla …
Koťata = pohybová skupina byla založena v roce 1992; od roku 1994 se pravidelně …
Koudela a Fischer = továrna na patentovaná stáložárná šamotová kamna v ulici Ovčárecká .
Koudelka Jan (1889-1942) = publicista od Hořovic (narodil se v Žebráku), původně …
Kouřimská ulice = ulice patří mezi první kolínské ulice; do roku 1419 se jmenovala …
Kouřimská brána = nejmohutnější strážní věž hradeb, označovaná jako porta …
Kouřimské předměstí = v roce 1331 král Jan Lucemburský stanovil, že obyvatelé …
kovárna = obecní kovárna byla postavena mezi hradebními zdmi, nalevo při Pražské …
Kovářská = původně se nazývala Na Příkopech; ulice pojmenovaná po řemeslnících…
kováři = měli od středověku zvláštní postavení; většinou byli vyjmuti z práva míle, protože …
Kovošrot = areál mezideponie při jihovýchodním okraji města, vymezený ulicí Havlíčkova…
Kozdera Jan (nar.1888) = zahradník v ulici Rorejcova čp.8; jeho zahradnický závod na …
kožní = oddělení Okresního ústavu národního zdraví bylo za socialismu dislokováno ve vile …
Kpt. Jaroše = zálabská ulice pojmenovaná po důstojníkovi armády - kapitánovi Otakaru …
Krakovec = zemědělská usedlost na levém břehu Labe naproti Brankovicím; poplužní …
král Jiří = výletní loď kotvící v Poděbradech; loď zahájila nepravidelné plavby do …
Král Petr (nar.1951) = knihkupec; členem Zastupitelstva města v letech 1990-2006…
Královská cesta = ulice s výstižným historickým názvem, kudy ve středověku vedla …
královská komora = nejvyšší zemský správní orgán (1749-63); nahradila původní …
královská rada = sbor panovníkových důvěrníků, dvorských a zemských služebníků …
královské město = jím byl Kolín od 13. století do roku 1918; město bylo založeno na …
Královský dům = na konci severní strany Zámecké ulice, vedoucí z Karlova náměstí do …
Králův dvůr = zemědělská usedlost Jana Krále stála na Horském předměstí; v letech …
Krátká = slepá zálabská ulice byla pojmenována po roce 1948; původně to byla část ulice …
Krátký Ferdinand (nar.1862) = obchodník s hudebními nástroji a ladič pijan v ulici …
Kraťochová Jožka (1889-1977) = malířka; rodačka z Kroměřížska; v Kolíně pracovala …
Krausova vila = secesní dům čp.159, vystavěný roku 1901 fotografem Františkem Krátkým…
kravarský mlýn = později označovaný jako klavarský, založený v roce 1289 Martinem …
Krčínova = slepá ulice v lokalitě Císařoves; za I. republiky byl do ní přístup od východu, za …
Krečmer a spol. = bývalá výrobna poživatin v ulici Rubešova v budově čp.52; po II.světové …
Krejcarospolek = humánní spolek se v Kolíně ustavil v roce 1888; jeho cílem byla podpora …
Kremlička Rudolf (1886-1932) = malíř; již v 1. roce 20. století žila rodina v Praze a s …
Kremličkova síň = po malíři Rudolfu Kremličkovi byl v jeho rodném domě čp.27 v …
Kremličkova ulice = ulice pojmenovaná po malíři Rudolfu Kremličkovi; v letech 1993-8 …
kreslírna = veřejná kreslírna vznikla v roce 1924 při řemeslné škole v ulici Heverova…
Kronus Jaroslav (nar.1922) = plánovač výroby v Tatře, fotodokumentarista od roku 1936 v …
Kroupa Emil (nar.1891) = tulák, původně cihlář z chudobince; jednou do roka byl vyhledán…
Kroutil Alois = městský rada; od roku 1878 byl členem výboru Spolku na dostavění …
Krsek František (1854-1928) = učitel; pocházel z Vamberku; působil na kolínském …
Kršňák Antonín = historicky druhý kolínský poštmistr (1763); k provozování stanice koupil …
KRUH = Kruh přátel dobré knihy byl založen v roce 1946; spolek vznikl okolo Rudolfa Horálka …
Krumich Martin (nar.1970) = právník; advokátem od roku 1999; kancelář si zřídil v nárožním …
krupobití = velkého rozsahu zasáhlo město v roce 2000; noční srpnový příval, doprovázený …
krypty = hromadné pohřebiště význačných kolínských občanů Velká krypta kostela …
kryty = civilní ochrany se ve městě budovaly převážně v 60.letech 20.století; v období …
křesťanský hřbitov = byl od 13. století u chrámu sv.Bartoloměje; až do renesance …
Křičkova = ulice vznikla v roce 1928 a spojila ulici Brankovická s Okružní třídou…
Křižíkovy závody = kolínská filiálka firmy Českomoravské elektro-technické závody …
Křížová cesta = soubor dřevěných reliéfů ve svatém Bartoloměji od Františka Bílka …
Kuba Karel (zemř.1919) = zámečník; autor umělecky tepaných kovových mříží na kolínských …
Kubelíkova nadace = v roce 1993 se v Bartolomějském chrámu konala zádušní mše …
Kubrt Jan (1876-1949) = fotograf; dílnu si otevřel na přelomu 18. a 19.století v …
Kučera Zdeněk (nar.1952) = podnikatel; od poloviny 90. let 20. století provozoval …
Kuchařova cihelna = podnikatel František Kuchař (nar.1861) působil v ulici Havlíčkova …
kulaté stoly = politická diskusní fóra pořádaná v roce 1990; diskuze mezi komunálními …
kulturní nemovité památky = v Kolíně byly do roku 2006 registrované tyto nemovitosti…
Kunstovný Otakar (1884-1945) = filozof, jazykovědec, překladatel; v letech ...
kupónová privatizace = státem řízený převod státního majetku na drobné akcionáře...
Kupředu = kolínský okresní týdeník; vycházel od roku 1960; jednalo se o …
Kuratorium = orgán muzea, které bylo v ulici Brandlova pro veřejnost otevřeno v roce …
kurty = dvorce tenisového klubu L.T.C.; “vybraná vyšší společnost” původně hrála …
Kutnohorská = ulice patřila mezi první kolínské ulice; původně se jmenovala …
Kutnohorské předměstí = vzniklo z původně nazývaného Čáslavského, později …
Kvarda Václav (1890-1945) = učitel; do Kolína se přemístil v roce 1933 ….
Kvasnicové družstvo (1889-1913) = patřilo do živnostenského společenstva …
KVOK = běžecký závod vznikl v 50. letech 20. století; šlo o 20-ti kilometrový …
kyrysníci = v roce 1620, když “zimní” král Fridrich cestoval na Moravu, zastavil …
kysárna = roku 1865 postavena v areálu zámeckého pivovaru (jihozápadně od …
Obsah jednotlivých pojmů je popsán v knižních nebo digitálních dílech encyklopedie.
 
Prohlášení o Cookies