Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

Aleš Zahajský a spol. o Kolíně, původně královském městě ve středních Čechách

 
 

čísla

5.května = ulice na Pražském předměstí  pojmenovaná po datu vypuknutí pražského povstání roku 1945, kdy nedostatečně vyzbrojení pražští povstalci odolávali náporu německých jednotek, které se pokoušely dobýt zpět Prahu; do čela povstání se postavila Česká národní rada; kolínské náměstí se ten den zaplnilo lidmi; vytvořil se asi sedmisetčlenný  průvod, který prošel Zálabím a vrátil se zpět na náměstí a vyžádal si vyvěšení československé státní vlajky na radnici; v odpoledních hodinách se vytvořil první revoluční národní výbor; 6.května byla uzavřena dohoda mezi místním vojenským velitelstvím a národním výborem o vyvěšování československých praporů; národní výbor ručil  německému vojenskému velitelství za zachování veřejného pořádku a klidu  ve městě a okolí; národní výbor se zavazoval  potlačit každé srocování a každý incident proti německé branné moci, každé provolání k obyvatelstvu muselo být předem předloženo ke schválení německé tajné policii; 7.května se ozvalo z ampliónů městského rozhlasu hlášení o německé kapitulaci, lidé se sbíhali na náměstí a radovali se z konce války; v roce 1946, na paměť prvého výročí této národní revoluce, vydal Domovopis Kolínska a Kouřimska jako X.publikaci knihu Bývalý a nynější Kolín, kde kresby Františka Hlaváčka slovně doprovodil Vojtěch Prášek; ulice byla v 60.letech 20.stol využívána také pro výjezdy tanků z kasáren; původně se ulice jmenovala Erbenova; podloží dlážděné vozovky tvořila v části původní štětovaná silnice a v části k ulici  Sluneční beton; v roce 1993 schválilo Zastupitelstvo města prodej domu čp.244 se stavební parcelou a zahradou lékaři Režnému, dosavadnímu nájemci; v roce 1994 bylo v ulici rekonstruováno veřejné osvětlení; v roce 2004 zde byla vyměněna kanalizační stoka; v roce 2005 byla křižovatka s ulicí Pražská osazena semafory; v roce 2008 byl v ulici obnoven obousměrný provoz

Obsah jednotlivých pojmů je popsán v knižních nebo digitálních dílech encyklopedie.
 
Prohlášení o Cookies